ИНСТРУМЕНТИ

Форум RU
Microinvest.ru
Документация RU
MwinFix
DbConvert
CyrWinDecimal правилна клавиатурна подредба
Windows Installer 4.5
DbConvert
Importer
ServerList
SQL_Tools
ResetPasswordMicroinvest
Install_Auto_Run_ArhiPro
Backup_MSSQL
SQL Backup Master for Microinvest v4.5.381.rar
WinZip
Фиксиране на проблем със споделени принтери в Windows

Microsoft ® SQL Server ® 2008 R2 SP2 – Express Edition
Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Service Pack 3
Microsoft ® SQL Server ® 2008 R2 SP2 Feature Pack (Native Client 2008)

Microsoft. NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x86)
Microsoft. NET Framework 2.0 Service Pack 2
Microsoft NET Framework 3.5 Service Pack 1
Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5.1 on Windows 7 Service Pack 1 and Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Microsoft NET Framework 4
Microsoft. NET Framework 4.5

Feature Pack за Microsoft SQL Server 2005 – април 2006 г.(Native Client 2005)
Feature Pack за Microsoft SQL Server 2005 – декември 2008 г.(Native Client 2005)
Microsoft ® SQL Server ® 2008 R2 Feature Pack (Native Client 2008)

Crystal Reports 2008 – версия и информация за изтегляне на СФС и РП

Visual C + + Redistributable за Visual Studio 2012
Мicrosoft Visual C + + 2010 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C + + 2010 Redistributable Package (x64)
Microsoft Visual C + + 2008 Redistributable Package (x86)
Get local IP Address
FTP
Manual_Delta_Pro
Manual_TRZ_Pro