Общи условия и лични данни

Общи условия за доставка на стоки и услуги и описание

Дистанционен сервиз и актуализиране представлява услуга.
Актуализации на Microinvest представлява стока.


Ние се стараем да Ви доставим стоката и услугата максимално бързо.
В работни дни обикновено времето ни за реакция е до един час.
В не работни дни става чрез предварителна уговорка на 0878 443 585.
Плащането по този начин на сервиз и Актуализации се явява най-бързият начин да ги получите, защото ние виждаме плащането Ви веднага.

Дистанционен сервиз представлява услуга при която се извършва дистанционен достъп до компютъра на клиента с цел отстраняване на проблеми свързани с продукти на Microinvest или проблеми с общо предназначение.
Услугата се таксува на всеки започнат половин час или на всяко влизане с дистанционен достъп.
Пример: Заплатили сте 60 минути. Ако при първо влизане проблемът е отстранен за 10 минути се таксуват 30 минути. Остават Ви още 30 минути за бъдещо ползване.
Ако желаете може да оставите остатъка за бъдещо ползване или да поискате възстановяване на неизползваната сума.

Инсталация на продукт или актуализиране представлява инсталация на предварително закупен продукт на Microinvest или Актуализация. Таксува се на бройка продукти или Актуализации. Извършва се отново чрез дистанционен достъп.

Посещение на място е допълнение към поръчаните стоки и услуги или Актуализации и важи само за Пловдив. – услугата се извършва с предварителна уговорка за времето и мястото на посещението на 0878 443 585.

Актуализация е стока която се предоставя от Microinvest. Тя е само един вид. Позната е на клиента и се доставя такава каквато е. Закупувайки стоката Актуализация Вие получавате  код(ове) по E-mail за да извършите Актуализация на продукти на Microinvest.
Платените Актуализации и получени кодове са без ограничение във времето и поради тази причина не се възстановяват суми за тях.

Актуализация + инсталация е Актуализация + дистанционно инсталиране

Получаване на стоката или услугата
Актуализация – получавате кодове по E-mail веднага или при поискване
Дистанционен сервиз, инсталиране на продукт или актуализиране се извършва чрез дистанционен достъп. За целта е необходимо да направите следното:
За предварителни уговорки за конкретно време за извършване на услугата в работни или извън работни дни обадете се на 0878 443 585
 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА КОМПЮТЪР ДРИИМС ЕООД С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА

Защита на личните данни. Политика на конфиденциалност, GDPR

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Компютър Дриимс ЕООД

Потребителят има правото да поиска заличаване на личните му данни съгласно GDPR, като подаде заявка за това.

Потребителят има право да поиска справка за това как се управляват личните му данни съгласно GDPR, като подаде заявка за това.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани Компютър Дриимс ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Компютър Дриимс ЕООД и да бъдат предоставяни на куриерски фирми.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от Компютър Дриимс ЕООД за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани във търговската верига на Компютър Дриимс ЕООД съгласно GDPR.

Компютър Дриимс ЕООД изрично уведомява Потребителя, че предоставените лични данни се предоставят с цел маркетинг на Операторите на лични данни Google и Facebook за маркетингови цели съгласно изискванията на GDPR. 

Компютър Дриимс ЕООД изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица извън цитираните в този документ.

Компютър Дриимс ЕООД си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА КОМПЮТЪР ДРИИМС ЕООД С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА