Microinvest Делта Pro

Microinvest Делта Pro
Microinvest Делта Pro

Microinvest Делта Pro е счетоводна система от ново поколение, която съчетава три важни фактора за успех във всяка дейност – бързина, удобство, функционалност. Създадена е възможност за обработка на голям обем информация, което прави програмата подходяща както за малки, така и за средни и големи фирми, които обработват множество операции ежедневно. Програмата се отличава с интуитивност – вградените контроли подпомагат работата на опитния счетоводител и минимизират процента на допускане на счетоводни грешки. Запазената линия на програмните продукти на Microinvest – работа с неограничен брой фирми, без допълнително заплащане, позволява новата счетоводна система да бъде успешно внедрена не само в единични предприятия, а и в счетоводни и финансови къщи.

Какво отличава Microinvest Делта Pro от обикновените счетоводни системи:
Многофункционален прозорец за контиране, позволяващ едновременно контиране на операции и анализиране на сметки;
Модул за валутни сметки и преоценка, който автоматично извършва трудоемката работа по преоценка на валутата;
Неограничени възможности за редакция, с което се постига цялостен контрол върху въвеждането на информация;
Сметкоплан с пет нива на поданалитичност, достатъчен и за най-разнородната дейност;
Възможност за създаване на начални салда по партньори и по документи, за постигане на абсолютна точност на счетоводната информация;
Мощен и интуитивен инструмент за автоматично закриване на салда по партньори, както в лева, така и във валута;
Иновативна система за on-line извличане на данни за партньори и автоматично въвеждане на информацията в потребителска номенклатура;
Създаване на шаблони за често използвани операции, за постигане на максимална бързина при въвеждане на информация;
Възможност за бързо и гъвкаво въвеждане на многоредови операции в специализиран прозорец;
Множество вградени автоматизации за осчетоводяване на специфични стопански операции;
Иновативен модул с амортизации, позволяващ преглеждането и коригирането на създадения амортизационен план преди запис;
Възможност за създаване на дневници по ДДС и експорт на необходимите файлове към системата на НАП;
Гъвкави счетоводни справки с възможност за филтриране по нива и допълнителна обработка на резултата;
Експорт на всички справки към MS Excel; MS Word, PDF;
Вградена система за изготвяне и печат на банкови платежни документи;
Модул за потребителска настройка на използваните клавишни комбинации за повишаване на ефективността и бързината на работа;
Вграден модул за проверка коректността на ЕИК по БУЛСТАТ, ЕГН, IBAN;
Екстравагантна on-line система за следене на актуални новини от сайта на НАП;
Стабилна работа в мрежа и по интернет, което позволява въвеждането на информация в една база от няколко отдалечени работни места едновременно;
Вградено меню за директна връзка между потребителите за взаимопомощ и обмен на опит при работа със системата;
Проверка и нотификация за наличие на нови версии с извеждане на пълен списък с въведените изменения;

Препоръчваме Ви с цел сигурност закупуване на продукта Microinvest Архиватор Pro и използване абонамент за облачно архивиране.

Закупуване на Microinvest Делта Pro
Закупуване на Актуализации
Документация
Счетоводен портал
Форум
Счетоводители с Микроинвест
Изменения във версиите
Изтегляне
Изтегляне на програма за дистанционен достъп Ammmy Admin
Закупуване на дистанционен сервиз до 30 минути
Закупуване на дистанционен сервиз до 60 минути

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro
Microinvest ТРЗ и ЛС Pro

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е новаторска система за цялостна обработка и контрол на данните за персонала на фирмата – от въвеждане и начисляване, до експортиране и архивиране на индивидуални досиета на работници. Програмата е изградена върху стабилна база на MS SQL Server, което предполага както сигурност и постоянна защита на информацията, така и натоварване с голям обем от данни. Предвидени са функции като контрол на достъп, въвеждане и редакция на информацията от отдалечени работни места, бърза работа с картоните на служителите и др.

Основни предимства и функционалности:
Свеж и улеснен интерфейс, с вградени автоматизации, насочващи функции и активна помощ, които правят програмата достъпна за работа и от начинаещи потребители;
Пълен набор от бланки и документи, необходими за организация на дейността по завеждане на личния състав;
Автоматична номерация и архив на изходящата документация;
Изграждане на цялостно и подробно досие на работниците и служителите, въвеждане на няколко назначения в един личен картон, с възможност за обединяване и обмен на данни;
Подготовка на файлове с данни за експорт към НАП и НОИ за:

Декларация Образец 1, месечна и годишна (за СОЛ) Декларация Образец 6;
Уведомления за договори;
Данни за болнични;
Данни по чл. 73 от ЗДДФЛ;

Визуализиране на данните преди експорт във формат на бланките по нормативна уредба, за по-лесна и бърза за редакция на информацията;
Изготвяне и запис на електронни файлове за изплащане на заплати и осигуровки по банков път, към повече от 20 търговски банки;
Вградена система за изготвяне и печат на банкови платежни документи;
Уникална технология за въвеждане на присъствени дни, болнични и отпуски чрез персонален календар за всеки един работник;
Подробни справки с богати филтри и възможност за индивидуални настройки;
Генериране на трудоемки справки като УП2, УП3, форма 76, справки за статистиката и др.
Възможност за създаване на потребителски формули и изграждане на справки за постигане на максимална флексибилност на софтуера към спецификата на фирмата;
Експорт на всички документи и справки към MS Excel, MS Word, PDF, XML и др.;
Предоставен достъп до всички бланкови документи за свободна потребителска настройка;
Стабилна работа в мрежа и по интернет, което позволява въвеждането на информация в една база от няколко отдалечени работни места едновременно;
Наличен модул за потребителска настройка на използваните клавишни комбинации за повишаване на ефективността и бързината на работа;
Вграден модул за проверка коректността на ЕИК по БУЛСТАТ, ЕГН, IBAN;
Екстравагантна on-line система за следене на актуални новини от сайта на НАП;
Вградено меню за директна връзка между потребителите за взаимопомощ и обмен на опит при работа със системата;
Проверка и нотификация за наличие на нови версии с извеждане на пълен списък с въведените изменения;

Препоръчваме Ви с цел сигурност закупуване на продукта Microinvest Архиватор Pro и използване абонамент за облачно архивиране.

Закупуване на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro
Закупуване на Актуализации
Документация
Счетоводен портал
Форум
Счетоводители с Микроинвест
Изменения във версиите
Изтегляне
Изтегляне на програма за дистанционен достъп Ammmy Admin
Закупуване на дистанционен сервиз до 30 минути
Закупуване на дистанционен сервиз до 60 минути

Цялостна счетоводна система Microinvest Авангард Pro

Microinvest Авангард
Цялостна счетоводна система Microinvest Авангард Pro

Системата включва:
Компютър – обновен 12м. гаранция.
1 x Windows 10 Home Български/Английски
1 х Монитор 19“
1 х Microinvest Делта Pro или Microinvest ТРЗ Pro
1 х Хардуерен лиценз
1 х Мишка – нова
1 х Стандартна клавиатура с български език – нова
1 х Документация за работа с Microinvest (в електронен вaриант)

Допълнителен софтуерен продукт по избор: Microinvest Делта Pro или Microinvest ТРЗ Pro или Microinvest Склад Pro: + 194лв без ДДС.

Препоръчваме Ви с цел сигурност закупуване на продукта Microinvest Архиватор Pro и използване абонамент за облачно архивиране.

Закупуване на Авангард Счетоводна система
Закупуване на Актуализации
Документация
Счетоводен портал
Форум
Счетоводители с Микроинвест
Изтегляне
Изтегляне на програма за дистанционен достъп Ammmy Admin
Закупуване на дистанционен сервиз до 30 минути
Закупуване на дистанционен сервиз до 60 минути

Microinvest Invoice Pro

Microinvest Invoice Pro
Microinvest Invoice Pro

Microinvest Invoice Pro е безплатен продукт за фактуриране, който гарантира бързо издаване на документи и сигурност при тяхното съхранение. В продукта има възможност за издаване на фактури, дебитни известия, кредитни известия, проформа фактури, протоколи и др. Всички документи съдържат винаги актуални реквизити според последните промени на българското законодателство. Продуктът работи, както с локална база данни, така и през Интернет. Връзката през Интернет не изисква инсталирането на сървър, данните са напълно защитени, с възможност всяка фирма да свърже офисите си в обща система за фактуриране. Използването на програмата позволява счетоводни кантори да получават документи в реално време, да ги обработват незабавно и дори да асистират на клиентите си при издаването им, без значение къде се намират.

Основните предимства на Microinvest Invoice Pro са:
Нов инсталатор с възможност за сваляне на компонентите от Интернет;
Лека, компактна и напълно безплатна програма;
Лесна, подредена и удобна за работа;
Съвместимост с най-новите Windows системи;
Възможности за редакция на произволни данни в произволен период;
Анулиране на документ;
Работи с всички видове принтери;
Създаване на обща фактура от много стокови разписки;
Възможност за работа по Интернет на една фирма с отдалечени офиси;
Гъвкава система за номерация на документи;
Архивиране и възстановяване на данните;
Конверсия на данни от Microinvest Invoice;
Издаване на електронна фактура (eFaktura);
Възможност за работа с повече от една банкови сметки;
Набор справки за анализ на данните;
Възможност за автоматично извличане на всички данни за контрагент по въведен ЕИК при активна връзка с Интернет;
Експорт на всички издадени документи към Microinvest Делта Pro;
Настройка на сметки, по които да се импортират издадените документи от различни групи стоки;
Модул за преглед на всички актуални новини от НАП;
Форма за взаимопомощ между различни потребители – Microinvest Общество;
Импорт на номенклатури от Microinvest Склад Pro.

Microinvest Invoice Pro е помощно средство за автоматизация на Вашия бизнес. Програмата позволява лесно създаване на документи и последващото им прехвърляне и обработка в професионален счетоводен продукт. Вградената система за помощ и настройка позволява продукта да бъде настроен за всеки потребител, като в зависимост от конкретните изисквания програмата предлага адаптивни функции.

Препоръчваме Ви с цел сигурност закупуване на продукта Microinvest Архиватор Pro и използване абонамент за облачно архивиране.

Закупуване на продукти на Microinvest
Документация
Счетоводен портал
Форум
Счетоводители с Микроинвест
Изменения във версиите
Изтегляне
Изтегляне на програма за дистанционен достъп Ammmy Admin
Закупуване на дистанционен сервиз до 30 минути
Закупуване на дистанционен сервиз до 60 минути

Microinvest Склад Pro

Microinvest Склад Pro
Microinvest Склад Pro

Microinvest Склад Pro е гъвкава система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фирмите. Програмата позволява да бъдат контролирани всички процеси, свързани с управление на производствената и търговската дейност.
С Microinvest Склад Pro можете да оцените постигнатото от Вашия бизнес чрез подробни справки и статистически отчети. Едновременно с това с програмата се извършва пълен мониторинг върху дейността на персонала чрез регистрирането на всяко действие и операция, извършени от него.
Системата позволява да се проследи във всеки един момент количеството използвани запаси и да се планират необходимите разходи. Microinvest Склад Pro познава нуждите на Вашата фирма и дава съвети за бъдещи покупки и поръчки.
Системата може да бъде разширена с различни приложения, които я правят отличен избор за различни сфери на дейност.

Ето и кратко представяне на възможностите на продукта:
Работа в режим клиент-сървър + Репликация на данните;
Поддръжка на огромни натоварвания, номенклатури и операции;
Дървовидни структури на всички номенклатури;
Съвместим интерфейс и познат графичен стил;
Възможност за различни графични изгледи;
Цялостна система за управление на бизнеса, с нива на достъп и голям брой потребители;
Разпределена мрежова топология, отдалечен достъп и синхронизация;
Глобално дефиниране на правата за достъп на всеки потребител;
WEB интерфейс и администриране;
Импорт на данни от MS Excel и други продукти на Microinvest;
Връзка с мобилни Pocket PC базирани устройства;
Клиентът задава информационния поток и последователността на операциите;
Възможност за редакция на всяка операция;
Възможност за работа с партиди и серийни номера;
Възможност за следене на плащанията;
Възможност за работа с валути и обекти;
Възможност за следене на серийни номера, гаранционни срокове и т.н.;

Препоръчваме Ви с цел сигурност закупуване на продукта Microinvest Архиватор Pro и използване абонамент за облачно архивиране.

Закупуване на Microinvest Склад Pro
Закупуване на Актуализации
Документация
База знания
Форум
Изменения във версиите
Изтегляне
Изтегляне на програма за дистанционен достъп Ammmy Admin
Закупуване на дистанционен сервиз до 30 минути
Закупуване на дистанционен сервиз до 60 минути

Microinvest Склад Pro Light

Microinvest Склад Pro Light
Microinvest Склад Pro Light

Microinvest Склад Pro Light е иновативен продукт, разработен, за да отговори на нуждите на всички видове търговски обекти: супермаркети, магазини, заведения за хранене (ресторанти, пицарии, бързо хранене, кафенета), развлекателни места (барове, кръчми, нощни клубове, дискотеки). Програмата е подходяща за извършване на продажби в натоварени търговски обекти. Продуктът оптимизира и контролира процеса по осъществяване на продажбите и плащанията.

Microinvest Склад Pro Light притежава пълна интеграция с Microinvest Склад Pro, което позволява на крайния потребител да се възползва от богатите функционални възможности и на двете приложения. По този начин, нашите клиенти получават по-добри възможности за управление на множество обекти, анализ и обработка на натрупаните данни.

С минимални изисквания към хардуера, ергономичен дизайн и изключително улеснена работа, Microinvest Склад Pro Light е надеждна софтуерна система, която може да бъде полезна на всички видове складове, магазини, заведения за хранене и всякакъв тип търговски обекти. Продуктът е оптимизиран за работа с всички видове периферни устройства: баркод четци, touch screen терминали, работи с всички фискални принтери, POS принтери и касови апарати.

Microinvest Склад Pro Light предлага на своите клиенти два режима на работа:
Microinvest Склад Pro Light – Търговски обект
Microinvest Склад Pro Light – Ресторант

Microinvest Склад Pro Light – Търговски обект е подходящ за работа в супермаркети, магазини и ресторанти за бързо хранене. С помощта на приложението, операторите могат бързо и лесно да извършват продажби, плащания, да издават всякакъв вид документи и да прилагат съответните отстъпки за клиенти. Microinvest Склад Pro Light – Търговски обект позволява на собствениците и управителите да изградят система на достъп за своите служители съобразно структурата на компанията.

Microinvest Склад Pro Light – Ресторант е специализиран интерфейс и е подходящ за работа в ресторанти, пицарии, барове, нощни клубове и други заведения за хранене. Приложението предлага всички характерни за този тип търговски обекти функции – откриване и разделяне на сметка, различни видове плащания, печат на междинни бележки, управление на всички видове фискални и нефискални устройства, определяне нива на достъп, автоматично подаване на поръчка към кухня и бар. Разработени са и някои специални модули като „Happy Hour“ и модул „Резервации“.

Основни характеристики на Microinvest Склад Pro Light:
Поддържане на базата данни на Microinvest Склад Pro;
Работа в режим клиент-сървър;
Определяне нива на достъп – собственик, администратор, управител и оператор;
Управление на клиентски дисплей;
Управление на електронни везни;
Управление на касови апарати;
Директно управление на матрични принтери;
Издаване на стокови разписки и фактури;
Оптимизиран е за работа с Touch Screen системи;
Управление на видео система за наблюдение на мястото на продажба;
Възможност за възпроизвеждане на рекламни видео клипове или рутиране на снимки на работния екран на модула;
Възможност за въвеждане на анкета при плащане на сметка в ресторант или разплащане в търговски обект;
Интеграция с безжична система за повикване на сервитьори. Благодарение на нововъведението посетителите в заведенията се обслужват качествено и модерно, персоналът реагира бързо, а мениджърският екип може да контролира времето и бързината, с която служителите удовлетворяват желанията на клиентите.

Препоръчваме Ви с цел сигурност закупуване на продукта Microinvest Архиватор Pro и използване абонамент за облачно архивиране.

Закупуване на Microinvest Склад Pro Light
Закупуване на Актуализации
Документация
База знания
Форум
Изменения във версиите
Изтегляне
Изтегляне на програма за дистанционен достъп Ammmy Admin
Закупуване на дистанционен сервиз до 30 минути
Закупуване на дистанционен сервиз до 60 минути

Цялостна търговска система Microinvest Авангард Pro

Microinvest Авангард
Цялостна търговска система Microinvest Авангард Pro

Системата включва:
Компютър – обновен 12м. гаранция.
1 x Windows 10 Home Български/Английски
1 х Монитор 19“
1 х Microinvest Склад Pro или Microinvest Склад Pro Light
1 х Хардуерен лиценз
1 х Мишка – нова;
1 х Стандартна клавиатура с български език – нова
1 х Документация за работа с Microinvest (в електронен вaриант)

Препоръчваме Ви с цел сигурност закупуване на продукта Microinvest Архиватор Pro и използване абонамент за облачно архивиране.

Закупуване на Авангард Търговска система
Закупуване на Актуализации
Документация
Счетоводен портал
Форум
Изтегляне
Изтегляне на програма за дистанционен достъп Ammmy Admin
Закупуване на дистанционен сервиз до 30 минути

Microinvest Хотел Pro

Микроинвест Хотел Pro

Microinvest Хотел Pro 

Microinvest Хотел Pro е четвърто поколение софтуерен продукт за управление на хотели, който е най-успешната комбинация от технология съчетана с добри бизнес практики. Програмата дава възможността всеки собственик или мениджър на хотел да моделира по свой начин всички вътрешни процеси, за да предложи бързо, безпроблемно и разнообразно обслужване на своите клиенти.

Семеен хотел, Бизнес хотел, Еко комплекс, Градски хотел, Балнеологичен комплекс, СПА, Къщи и вили под наем, Конгресен туризъм – за мероприятия и зали

Какво ще Ви предложи Microinvest Хотел Pro?
Интуитивен интерфейс, бързи бутони и препратки, издаване на платежни документи с няколко клика. С помощта на продукта се изгражда цялостната структура на хотела, в която са включени процеси от резервиране на хотелските стаи, хотелски съоръжения и услуги, приемане, обработване, движение и изпращане на гости и мероприятия, плащанията в хотела до управление на домакинството.

Функционалности:
Управление на всички обекти (сгради) в една база, без значение къде се намират – централно работно място и допълнителни такива.
Резервации – продуктът дава възможност за задаване на период, данни за настаняването (задаване на сграда, тип на стаята, номер на стаята, брой гости), допълнителни данни за издаване на фактура, вид на пакета с използвани услуги. Възможност за предплата на резервацията, управление на клиентската база и съхранение на лични данни
Настаняване – програмата разполага с бърз бутон за настаняване директно от график заетост в текущия ден, за който е обявена резервацията.
Стаи – възможност за индивидуално изграждане на легловата база (вида на леглото), разпределение по етажи и сгради. Възможност за добавяне на екстри (климатик, телефон, кухня, телевизор и други), снимки на интериор, размер на помещението.
Тип стаи – използвана е най-популярната класификация за типове стаи (единична, двойна, тройна, студио, апартамент и други)
График заетост – с един клик пълна визия на моментното състояние на всяка стая – резервирана, свободна, заета, анулирана резервация. Бърза ориентация в периода на заетост на хотела – дневен, седмичен и месечен график.
Домакинство – опресняване на статуса на стаята – почистена и непочистена и предоставяне на информация предназначена за служителите, които се грижат за чистота в хотела.
Хотелски удобства и цени на услуги – опция за добавяне на различни хотелски услуги в зависимост от типа на мястото – басейн, сауна, парна баня, фитнес, салон за красота и други.
Ценови листи – създаване на ценова листа за всеки сезон, промоционален период или делнична натовареност.
Търговски пакети – конфигуриране на цени, ценови особености, специални сезони, договори, услуги, намаления за настаняване.
Справки – богат набор от справки за пристигащи и настанени, натовареност на хотела и други.
Фактуриране – различни типове плащания, отстъпки за партньори, печат на документи, работа с различни валути (BGN, EUR, USD, RUB)
Ресторант, бар, лоби – връзка в реално време с търговския софтуер на Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light. Начисляване на сметки към стая и възможност за приключване на сметка от Microinvest Хотел Pro.

Препоръчваме Ви с цел сигурност закупуване на продукта Microinvest Архиватор Pro и използване абонамент за облачно архивиране.

Закупуване на Microinvest Хотел Pro
Закупуване на Актуализации
Документация
База знания
Форум
Изменения във версиите
Изтегляне
Изтегляне на програма за дистанционен достъп Ammmy Admin
Закупуване на дистанционен сервиз до 30 минути
Закупуване на дистанционен сервиз до 60 минути

Microinvest Архиватор  Pro

Microinvest Архиватор Pro
Microinvest Архиватор Pro

Microinvest Архиватор Pro е автоматична архивираща система за работа със сървъри, която осигурява следните функции:
Архивиране на работната база от данни през определен период:
– на час (часове);
– на ден (дни);
– на седмица (седмици);
Създаване на хронология на архивите;
Избор за име на архивния файл;
Избор на степен на компресия за архивния файл;
Възстановяване на създадените архиви.

Ценна функция на продукта е възможността за архивиране на данните от отдалечен сървър, като при това се гарантират данните, дори и при хардуерен проблем (например необратимо повреден твърд диск).

Програмата работи на фонов режим, без натоварване на системата.

Предимство на тази система е, че гарантира запазване на данните при аварийни ситуации и се грижи за своевременното архивиране, без операторска намеса. Практиката показва, че използването на този продукт дава голяма възможност за възстановяване на данните.

Препоръчваме Ви с цел сигурност използване на абонамент за облачно архивиране.

Закупуване на Microinvest Архиватор Pro
Закупуване на Актуализации
Документация
Счетоводен портал
Счетоводители с Микроинвест
База знания
Форум
Изменения във версиите
Изтегляне
Изтегляне на програма за дистанционен достъп Ammmy Admin
Закупуване на дистанционен сервиз до 30 минути
Закупуване на дистанционен сервиз до 60 минути

Други продукти на Microinvest

Microinvest други продукти
Микроинвест произвежда над 25 софтуерни продукта за счетоводство и търговия. За повече информация може да се свържете с нас на страницата Контакти