Видео уроци Microinvest Делта Pro

Тънкости и специални функции при работа с Microinvest Делта Pro

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Видео урок 1: Създаване на фирма. Организация на индивидуален сметкоплан. Начални салда.

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Видео урок 2: Контиране. Работа с шаблони. Организация на партньори.

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Видео урок 4: Стоково-материални запаси – Дефиниране. Продажба. Доставка. Изписване.

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Видео урок 5: Автоматични операции в Microinvest Делта Pro 

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest Делта Pro – Автоматично обвързване на документи.

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest Делта Pro – Автоматично разплащане в прозорец Контиране.

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Видео урок 6: Импорт на данни от Microinvest Делта

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Импорт на данни от Microinvest ТРЗ и ЛС в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest Invoice Pro – Експорт към счетоводна програма Microinvest Делта Pro чрез txt файл.

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest Invoice Pro – Експорт към Microinvest Делта Pro през структуриран XML файл.

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest Invoice Pro – Експорт към Microinvest Делта Pro с количества и суми на стоките.

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest Делта Pro – Прихващане на задължения и вземания.

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest Делта Pro – Настройка на формулите на Баланс и отчети. Добавяне на сметки

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest Делта Pro – създаване на потребители

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest Делта Pro – Автоматично осчетоводяване на работни заплати от Microinvest ТРЗ и ЛС Pro

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest Делта Pro – Подобрение на Дълготраен актив.

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest Invoice Pro – Издаване на документ с различни ДДС ставки – 20% и 9%

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest Делта Pro – Фактура с два режима по ЗЗДС

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest Делта Pro – Осчетоводяване на различен режим на ДДС в една контировка

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest Делта Pro – Осчетоводяне и протокол за ВОП

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest Делта Pro – Осчетоводяване на Брак на стоково-материални запаси

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest Делта Pro – Осчетоводяване на митническа декларация.

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Видео уроци Microinvest ТРЗ и ЛС Pro

Видео урок 1: Импорт на данни от Microinvest ТРЗ и ЛС

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro – Генериране на Декларация 6

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro – Обезщетение по чл.54 от КСО

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro – Данъчно облекчение за деца по чл.22в от ЗДДФЛ

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro – Експорт на заплати по банков път

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro – Корекция на данни от мина период

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro – корекция за минал период

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro – Въвеждане на болничен с продължение

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro – Въвеждане на застъпващи се болнични

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro – Особености при въвеждане на ТСПО

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro – Въвеждане на Граждански договор при наемодател – физическо лице

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro – Граждански договор под МРЗ с осигуровки

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro – Граждански договор – Доход от дивидент

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro – Създаване на ЛК при ТД при намалено работно време

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro – Допълнително споразумение

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro – Експорт на заплати по банков път

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

Видео уроци Microinvest Склад Pro