Търсене

Търси :

Артикули, отговарящи на критериите от търсенето

Покажи :
Сортирай по:

АПИС GDPR Инфо WEB - най-пълната и актуална информация за правната рамка на защитата на личните данни

АПИС GDPR Инфо  GDPR ИНФО предоставя най-пълната и актуална информация за правната рамка на защитата на личните данни. Модулът е интегриран с останалите правно-информационни продукти на АПИС, което гарантира бързото и ефективно търсене на необходимата информация. Законодателство на ЕС Всички действащи нормативни актове, уреждащи защитата на личните данни в ЕС. Българско законода..

964 Продажби

360,00 лв.

Без данък : 300,00 лв.
Без данък : 300,00 лв.

АПИС GDPR Асистент WEB - решение за създаване на политика по защита на данните

АПИС GDPR Асистент GDPR Асистент e уеб базирано софтуерно решение за създаване на политика по защита на данните и за водене на изискваната според новата правна уредба документация и отчетност.GDPR Асистент предоставя на потребителя електронен дневник, регистри, наръчници и примерни документи за въвеждане на изискванията и водене на отчетност съгласно GDPR:Наръчник за необходими..

973 Продажби

588,00 лв.

Без данък : 490,00 лв.
Без данък : 490,00 лв.

АПИС GDPR НАРЪЧНИК - включва двата модула GDPR Инфо и GDPR Асистент

АПИС GDPR Инфо + GDPR Асистент..

982 Продажби

948,00 лв. 864,00 лв.

Без данък : 720,00 лв.
Без данък : 720,00 лв.

АПИС ПРАВО - пълнотекстова информационна система на законодателството

Апис Право Нормативната уредба на България, съдебна практика, законопроекти, ведомствени актове, анотации на статии в специализирания печат      Модулът "АПИС ПРАВО" е част от компютърната информационна система АПИС и е предназначен да подпомага използването и прилагането на разпоредбите на българското законодателство.  Съдържание на модула "АПИС ПРАВО": пъл..

1045 Продажби

283,20 лв.

Без данък : 236,00 лв.
Без данък : 236,00 лв.

АПИС ЕВРО ПРАВО - информационна система за европейското законодателство

Евро Право ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ВРЪЗКАТА МУ С БЪЛГАРСКОТО ПРАВО     Информационната система АПИС – Евро Право предоставя достъп до действащите актове на Правото на Европейския съюз – в сила за България от 1 януари 2007 г. – в тяхната връзка и взаимодействие с българското законодателство.   Евро Прав..

1063 Продажби

260,40 лв.

Без данък : 217,00 лв.
Без данък : 217,00 лв.

АПИС СОФИТА - информационна система на българското законодателство на английски език

Апис – Софита БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК    I. СЪДЪРЖАНИЕ Съвместният проект на “Апис” и “Софита” обединява досегашните опит и достижения на двете фирми, за да предложи на потребителите удобна и съобразена с нуждите им възможност за ползване на българските законови, а така също и международни правни актове на бъ..

1072 Продажби

858,00 лв.

Без данък : 715,00 лв.
Без данък : 715,00 лв.

АПИС ПРАКТИКА - съдебна практика и исков процес /съвместно ползване с АПИС ПРАВО/

Апис Практика Информационен модул за съдебната практика и исковия процес      Модулът АПИС ПРАКТИКА предоставя на потребителя най-пълната и добре структурирана колекция от актовете на всички видове съдилища в Република България, в съчетание с авторски статии и анализи, изследващи и обобщаващи съдебната практика, както и теми за исковото произ..

1081 Продажби

213,60 лв.

Без данък : 178,00 лв.
Без данък : 178,00 лв.

АПИС ПРОЦЕДУРИ - информационна система за извършване на административни услуги, правни действия, сделки и договори

Апис Процедури Готови решения за извършване на административни услуги, правни действия, сключване на сделки, договори и др.      АПИС - Процедури е модул от правната информационна система Апис, който дава на потребителя актуална информация за реда, по който едно физическо или юридическо лице може да поиска от определена институция или ведомство извърш..

1054 Продажби

285,60 лв.

Без данък : 238,00 лв.
Без данък : 238,00 лв.

АПИС ФИНАНСИ - информационна система за икономически модели, финансови схеми, изчислителни алгоритми

Апис Финанси Икономически модели. Финансови схеми. Изчислителни алгоритми    Презентация   АПИС - Финанси е специализиран, практически насочен софтуерен модул, без аналог на българския информационен пазар, съдържащ експертни разработки, изчислителни алгоритми, и алтернативни решения в областите: Данъчно облагане - определяне на данъчните з..

991 Продажби

234,00 лв.

Без данък : 195,00 лв.
Без данък : 195,00 лв.

АПИС ЕВРО ФИНАНСИ - информационна система за икономиката и финансите в Европейската общност

Евро Финанси   Информационният продукт ЕВРО ФИНАНСИ представя икономическата система на Европейската общност. ЕВРО ФИНАНСИ обхваща: Икономическата и търговската дейност в регламентите и директивите на Европейската общност. Европейска фискална, социална и бизнес практика, базирана на решенията и определенията на Европейския съд. Икономически и финансови..

1000 Продажби

232,80 лв.

Без данък : 194,00 лв.
Без данък : 194,00 лв.

АПИС РЕГИСТЪР плюс - информационна система за лицата и фирмите

Апис Регистър плюс Информационната система за лицата и фирмите   Съдържа данните от официални публични източници на фирмена информация Търговски регистър: новорегистрираните; пререгистрираните; заличените; в ликвидация; в несъстоятелност търговски дружества с пълната информация за тях: фирма и правна форма; адрес, телефон, мейл; предмет ..

1009 Продажби

618,00 лв.

Без данък : 515,00 лв.
Без данък : 515,00 лв.

АПИС МОДУЛ ЗА ИМПОРТ НА КЛИЕНТСКИ СПИСЪЦИ /съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс/

Апис Регистър плюс Информационната система за лицата и фирмите   Съдържа данните от официални публични източници на фирмена информация Търговски регистър: новорегистрираните; пререгистрираните; заличените; в ликвидация; в несъстоятелност търговски дружества с пълната информация за тях: фирма и правна форма; адрес, телефон, мейл; предмет ..

1018 Продажби

358,80 лв.

Без данък : 299,00 лв.
Без данък : 299,00 лв.

АПИС РЕГИСТЪР – ФИРМЕН АНАЛИЗ - Информационна система за анализ и сравнение на фирми по финансови показатели от годишните финансови отчети /съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс/

Апис Регистър плюс Информационната система за лицата и фирмите   Съдържа данните от официални публични източници на фирмена информация Търговски регистър: новорегистрираните; пререгистрираните; заличените; в ликвидация; в несъстоятелност търговски дружества с пълната информация за тях: фирма и правна форма; адрес, телефон, мейл; предмет ..

1027 Продажби

330,00 лв.

Без данък : 275,00 лв.
Без данък : 275,00 лв.

АПИС ВРЕМЕ - информационна система за експертни анализи на промените в законодателството, коментари, срокове

Апис Време Автоматичен индикатор, експресен анализ и специални авторски коментари на промените в законите. Всички срокове-дати в българското право и персонален органайзер за тяхното изчисляване и следене      "АПИС ВРЕМЕ" е модерното и ефективно решение на два големи проблема, които стоят пред Вас, претоварения в работата си професионалист.     Тези проб..

1036 Продажби

207,60 лв.

Без данък : 173,00 лв.
Без данък : 173,00 лв.

АПИС ГЛОБУС - информационна система за правния режим на чужденците и чуждестранните инвестиции в България

Апис Глобус Експертна информация за чуждестранните инвеститори и за правоотношенията с международен елемент    АПИС – Глобус е модул от правната информационна система Апис, който предлага актуална информация на български и английски език зa: правния режим на чуждестранните инвестиции в Република България; регламентация на стопанската дейност на чуждестранните с..

1045 Продажби

226,80 лв.

Без данък : 189,00 лв.
Без данък : 189,00 лв.

АПИС КОНСТРУКЦИИ (съвместно ползване с АПИС ПРАВО и АПИС ПРАКТИКА) - информационна система за анализ и решаване на правни казуси

Конструкции на "Апис – Дигеста" ООД Незаменим помощник при анализ и решаване на казуси   Tелекомуникационна актуализация І. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Целта на продукта е да предостави: нов начин за организиране на правната информация; единна среда за достъп до актове, практика, нормативни структури и пр.; единна технология за работа, която обхваща действията на..

1054 Продажби

192,00 лв.

Без данък : 160,00 лв.
Без данък : 160,00 лв.

АПИС КОНСТРУКЦИИ на АПИС-ДИГЕСТА (съвместно ползване с АПИС ПРАВО и АПИС ПРАКТИКА) - информационна система за анализ и решаване на правни казуси

Конструкции на "Апис – Дигеста" ООД Незаменим помощник при анализ и решаване на казуси   І. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Целта на продукта е да предостави: нов начин за организиране на правната информация; единна среда за достъп до актове, практика, нормативни структури и пр.; единна технология за работа, която обхваща действията на потребителя от момента на пост..

991 Продажби

238,80 лв.

Без данък : 199,00 лв.
Без данък : 199,00 лв.

АПИС ЕВРО ПАКЕТ – ЕВРО ПРАВО и ЕВРО ФИНАНСИ

АПИС ЕВРО ПАКЕТ – ЕВРО ПРАВО и ЕВРО ФИНАНСИ..

1063 Продажби

438,00 лв.

Без данък : 365,00 лв.
Без данък : 365,00 лв.

АПИС КАНТОРА - деловодна система за адвокати и юрисконсулти

Апис Кантора е деловодна система за адвокати и юрисконсулти, предназначена да организира делата на юриста и решаваните от него казуси. Апис Кантора предоставя следните функционални модули: Казуси - организатор на Делата и правните услуги по конкретни Казуси, предоставяни от адвоката и юрисконсулта ..

1072 Продажби

444,00 лв.

Без данък : 370,00 лв.
Без данък : 370,00 лв.