Решения за Счетоводство

Решения за Счетоводство
Счетоводна кантораСчетоводители на свободна практикаСчетоводство на фирма

  

Решения за Счетоводство, Счетоводни кантори, Счетоводители на свободна практика, Счетоводство на фирма.


Счетоводна кантора

Счетоводни кантори

Microinvest предлага завършен модел от софтуерни и хардуерни решения, които отговарят напълно на нуждите на Вашата счетоводна  кантора. Чрез нашите програмни продукти няколко счетоводители  могат едновременно  да работят в една база от отдалечени места, което води до по-ефективно въвеждане на огромния документооборот  за всеки месец.  С цел опазване на търговска тайна и конфиденциалност към клиентите Ви, може да определите права на достъп за всеки един потребител. Системата работи устойчиво при изключително големи натоварвания, като едновременно с това осигурява висока степен на защита на информацията и сигнализиране при допускане на счетоводни и операторски грешки.

 

Нашите решения обхващат всички процеси в счетоводната дейност  – издаване на фактури, водене на стоково-материални запаси и дълготрайни активи; създаване на ДДС дневници и елементите на годишните финансови отчети (ГФО); начисляване на заплати и осигуровки; оформяне на електронен архив с документи към досието на служител;  създаване на Декларация образец 1 (Д1), Декларация образец 6 (Д6), Удостоверения за пенсиониране – УП2 и УП3, Годишен отчет към НСИ; експорт на болнични към НОИ и др.

 • Microinvest Делта Pro
 • Microinvest ТРЗ и ЛС Pro
 • Microinvest Склад Pro
 • Microinvest Invoice ProСчетоводителСчетоводители на свободна практика

Програмните продукти, които  Microinvest  предлага са в  многофирмен вариант без допълнително оскъпяване, което подпомага потребителите със свободна професия да организират счетоводство и ТРЗ на неограничен брой фирми. Програмите, които предлагаме са винаги актуални спрямо нормативната уредба и сигнализират при публикуването на всяка нова версия.

 

Софтуерните системи имат модул за бързо контиране, възможност за създаване на шаблон за често повтарящи се счетоводни операции като наем, лизинг, заплати и осигуровки; богати филтри за лесно намиране на информация; автоматично извеждане и попълване на  данни на партньори само по ЕИК; изготвяне на трудоемки справки като Счетоводен баланс, ОСК, ОПР, ОПП, Удостоверения за пенсиониране – УП2 и УП3, Годишен отчет към НСИ, Служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ и др.

 • Microinvest Делта Pro
 • Microinvest ТРЗ и ЛС Pro
 • Microinvest Склад Pro
 • Microinvest Invoice Pro


 

Фирмено счетоводствоСчетоводство на фирма

Фирма Microinvest  може да Ви предложи завършена софтуерна система, която е необходима за цялостно управление на процесите във фирмата Ви.  Всички издадени и получени първични счетоводни документи, както и начислени заплати и осигуровки за определен от Вас период, се обменят между отделните модули и автоматично се осчетоводяват. Това улеснява и оптимизира многократно работата на счетоводния и административния екип.  За нуждите на ръководството е предоставена възможност за създаване на потребителски формули и справки, както и експорт в различни формати като  Excel, PDF, HTML и др.

 

Вградените функционалности до голяма степен автоматизират счетоводната работа като: автоматично осчетоводяване на покупки, продажби, платежни документи, заплати, преоценка; автоматично приключване на ДДС сметки, както и на приходни и разходни сметки (раздел 6, раздел 7); автоматично създаване на уведомления по чл.62  и декларации (Образец 1 и Образец 6) към НАП, УП2 и УП3, файл за изплащане на заплати по банков път.

 • Microinvest Делта Pro
 • Microinvest ТРЗ и ЛС Pro
 • Microinvest Склад Pro
 • Microinvest Invoice Pro
 • Изглед: 13959
 • Производител : Computer Dreams
 • Код на продукта : 410001
 • Наличност : В наличност
1045 Продажби
За цена - Контакти

Тагове: Computer Dreams

Антивирусна програма Kaspersky Anti-Virus New -16%
Ние предлагаме пълната гама на продукти на Kaspersky Labs. Ако желаете повече информация подайт..
76,80 лв. 64,80 лв.
Без данък : 54,00 лв.
951 Продажби

Ние предлагаме над 20 модела сървъри от най-добрите производители: Сървър за всякакви цели или ..
За цена - Контакти
1000 Продажби

Microinvest Склад Pro е гъвкава система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фи..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
951 Продажби

Microinvest Invoice Pro е безплатен продукт за фактуриране, който гарантира бързо издаване на докуме..
Безплатен продукт
928 Продажби

Microinvest Делта Pro е счетоводна система от ново поколение, която съчетава три важни фактора за ус..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
1008 Продажби

Microinvest Делта Pro е счетоводна система от ново поколение, която съчетава три важни фактора за ус..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
1008 Продажби

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е новаторска система за цялостна обработка и контрол на данните за пер..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
933 Продажби

Microinvest Склад Pro е гъвкава система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фи..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
951 Продажби

Изработка на фирмен Интернет магазин -17%
Изработка на фирмен  Интернет магазин  - Подходящ разход по програма - Подкрепа на микро ..
1 440,00 лв. 1 198,00 лв.
Без данък : 998,33 лв.
930 Продажби

Апис Регистър плюс Информационната система за лицата и фирмите   Съд..
618,00 лв.
Без данък : 515,00 лв.
1009 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации -  1бр. - Visa, MasterCard, ePasyPay, EasyPay, PayPal, ..
79,56 лв.
Без данък : 66,30 лв.
1227 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации -  3 бр. - Visa, MasterCard, ePasyPay, EasyPay, PayPal,..
238,68 лв.
Без данък : 198,90 лв.
1210 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации -  5 бр. - Visa, MasterCard, ePasyPay, EasyPay, PayPal,..
397,80 лв.
Без данък : 331,50 лв.
1080 Продажби

Microinvest Архиватор Pro е автоматична архивираща система за работа със сървъри, която осигурява сл..
115,20 лв.
Без данък : 96,00 лв.
1017 Продажби

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...