АПИС ПРАВО - пълнотекстова информационна система на законодателството

АПИС ПРАВО - пълнотекстова информационна система на законодателството

Апис Право

Нормативната уредба на България, съдебна практика, законопроекти, ведомствени актове, анотации на статии в специализирания печат 


 
 Апис Право Модулът "АПИС ПРАВО" е част от компютърната информационна система АПИС и е предназначен да подпомага използването и прилагането на разпоредбите на българското законодателство. 

Съдържание на модула "АПИС ПРАВО":

 • пълните текстове на действащите нормативни актове в актуалното им състояние, заедно с измененията и допълненията им;
 • архив на изменените и отменените разпоредби на нормативните актове;
 • пълнотекстови редакции на актовете към определен момент в миналото;
 • изцяло отменени нормативни актове;
 • решенията и определенията на Конституционния съд;
 • постановления, решения и определения по граждански и наказателни дела на Върховния съд на РБ;
 • практиката на Върховния административен съд, включително практиката по данъчнооблагателни актове;
 • практиката на Върховния касационен съд, публикувана на интернет сайта и в официалните бюлетини на съда, в сборници и други печатни издания;
 • решения и определения на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара;
 • практика на Европейския съд по правата на човека;
 • законопроекти с мотивите на вносителя, становищата на парламентарните комисии и стенограми от обсъжданията в пленарна зала;
 • подзаконови актове на министерства и други централни ведомства - писма и указания, необнародвани в "Държавен вестник";
 • нормативни актове на общинските съвети;
 • анотации на статии и коментари от специализирани издания в областта на финансите и правото.

Функционални възможности на модул „АПИС ПРАВО":

 • актуализиране на информационната база след всеки брой на "Държавен вестник" в деня на излизането му;
 • тематично структуриране на информацията;
 • система от препратки ("хипервръзки") между документите;
 • бърз преход между отделните части на отворения в момента акт посредством използване "съдържание" на документа;
 • възможност за преглед на съдържанието на даден акт преди всяко негово изменение посредством "история на документа";
 • сравняване на две редакции на даден нормативен акт с отбелязване на извършените в него изменения и допълнения;
 • преглед на обнародваните нормативни актове по избран брой на "Държавен вестник", въвеждане и текущо поддържане на годишните съдържания на "Държавен вестник" с препратки към съответните актове;
 • връщане към актуалните текстове на актовете към определена минала дата с "машина на времето";
 • текущо поддържане на текстовете на внесените за разглеждане в Народното събрание законопроекти с мотивите към тях, докладите на водещите комисии и стенограмите от обсъжданията в пленарна зала. Тази информация е особено полезна за правораздаващите органи при тълкуването на точния смисъл на разпоредбите и действителната воля на законодателя;
 • въвеждане и текущо поддържане на пълния обнародван текст на изменителните нормативни актове;
 • речник с "легални дефиниции" и посочване на актовете, които ги съдържат;
 • усъвършенствани функциите за търсене и извличане на информация - един общ диалогов прозорец, позволяващ търсене в подмножества от документи; универсално маскиране със символите "*" и "?", независимо от техния брой и позиция в текста; обогатяване на филтрирането на резултата от търсенето чрез въвеждане на нови методи за сортиране и др.;
 • търсене на документи, съдържащи определени от потребителя думи, части от думи или фрази;
 • търсене на документи, "близки" по съдържание на отворения в момента акт - степента на близост се определя по различни критерии, като основен е съвпадението на термините, описващи съдържанието на актовете;
 • "разширено търсене" с ползване на логически оператори, синоними, словоформи, разнообразни филтри, картотека на запазени заявки с възможност за редакция, средства за оформяне на резултата;
 • възможност цели актове или части от тях да бъдат прехвърляни в други програмни продукти или записвани на външен носител, в текстови файлове в RTF-, HTML- и PDF-формат;
 • преглед преди печат и отпечатване на отделни страници от нормативен акт или друг документ или на избрани от потребителя части от текста;
 • „приятелски" интерфейс - усъвършенстване на дизайна на менютата, функционалните бутони, прозорците и въвеждане на специфични икони за различните видове документи.

Интернет-версия на модул „АПИС ПРАВО"

Освен като самостоятелен модул от десктоп-приложението „АПИС" „АПИС ПРАВО" е достъпен и „он-лайн" в Интернет. Този начин на ползване е препоръчителен само ако потребителят разполага с бърза и сигурна Интернет-връзка. Интернет-версията на модула „Апис Право" предлага функционални възможности идентични или близки до включените в десктоп-версията. Разликите са основно по отношение на дизайна и потребителския интерфейс и произтичат от особеностите на ползването през Интернет-браузър.

 • Изглед: 15040
 • Производител : АПИС
 • Код на продукта : 210001
 • Наличност : В наличност
1045 Продажби
 • 283,20 лв.
 • Без данък : 236,00 лв.

Възможни опции

Тагове: Апис

Microinvest Invoice Pro е безплатен продукт за фактуриране, който гарантира бързо издаване на докуме..
Безплатен продукт
928 Продажби

Ние предлагаме пълната гама на продукти на Kaspersky Labs. Ако желаете повече информация подайт..
76,80 лв. 64,80 лв.
Без данък : 54,00 лв.
951 Продажби

Ние предлагаме над 20 модела сървъри от най-добрите производители: Сървър за всякакви цели или ..
За цена - Контакти
1000 Продажби

Microinvest Склад Pro е гъвкава система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фи..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
957 Продажби

Ние предлагаме над 10 модела UPS от най-добрите производители APC и EATON: Подходящи за: Офис о..
За цена - Контакти
955 Продажби

Microinvest Делта Pro е счетоводна система от ново поколение, която съчетава три важни фактора за ус..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
1023 Продажби

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е новаторска система за цялостна обработка и контрол на данните за пер..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
941 Продажби

Microinvest Склад Pro е гъвкава система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фи..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
957 Продажби

Изработка на фирмен  Интернет магазин  - Подходящ разход по програма - Подкрепа на микро ..
1 440,00 лв. 1 198,00 лв.
Без данък : 998,33 лв.
930 Продажби

Апис Регистър плюс Информационната система за лицата и фирмите   Съд..
618,00 лв.
Без данък : 515,00 лв.
1009 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации -  1бр. - Visa, MasterCard, ePasyPay, EasyPay, PayPal, ..
79,56 лв.
Без данък : 66,30 лв.
1386 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации -  3 бр. - Visa, MasterCard, ePasyPay, EasyPay, PayPal,..
238,68 лв.
Без данък : 198,90 лв.
1240 Продажби

Microinvest полага специални усилия за бързо и качествено обслужване на своите клиенти. Затова ние В..
23,28 лв.
Без данък : 19,40 лв.
1116 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации -  5 бр. - Visa, MasterCard, ePasyPay, EasyPay, PayPal,..
397,80 лв.
Без данък : 331,50 лв.
1088 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации -  2 бр. - Visa, MasterCard, ePasyPay, EasyPay, PayPal,..
159,12 лв.
Без данък : 132,60 лв.
1016 Продажби

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...