АПИС GDPR Инфо WEB - най-пълната и актуална информация за правната рамка на защитата на личните данни

АПИС GDPR Инфо WEB - най-пълната и актуална информация за правната рамка на защитата на личните данни

АПИС GDPR Инфо

 GDPR ИНФО предоставя най-пълната и актуална информация за правната рамка на защитата на личните данни. Модулът е интегриран с останалите правно-информационни продукти на АПИС, което гарантира бързото и ефективно търсене на необходимата информация.

Законодателство на ЕС

Всички действащи нормативни актове, уреждащи защитата на личните данни в ЕС.

Българско законодателство

Цялата българска нормативна уредба, отнасяща се до защитата на личните данни.

Практика на ЕС

Решенията на Съда на ЕС по прилагане на европейските разпоредби, регламентиращи защитата на личните данни.

Практика на държави-членки на ЕС

Решения на националните съдилища на държави-членки на ЕС, които третират материята по защитата на личните данни.

Практика на ЕСПЧ

Решения на Европейския съд по правата на човека, отнасящи се до нарушения на неприкосновеността на личния живот и по-специално неприкосновеността на кореспонденцията.

Практика, становища и указания на КЗЛД

Комисията за защита на личните данни има богата практика по прилагане на Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове.

Българска съдебна практика

Практика на българските съдилища по казуси, свързани със защитата на личните данни.

Актове на Работната група по член 29

Указания и становища по прилагане на GDPR. Работната група е създадена в съответствие с член 29 от Директива 95/46/ЕО като независим европейски консултативен орган за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот.

Експертни разработки и образци

Практически ориентирани експертни теми по прилагане на разпоредбите на Общия регламент за защита на данните, разработени от специалисти в областта. Богата колекция от примерни образци на документи, които се изискват от GDPR.

  • : 10189
  • Производител : АПИС
  • Код на продукта : 210001
  • Наличност : В наличност
За цена - Контакти

Тагове: Апис