АПИС СОФИТА - информационна система на българското законодателство на английски език

АПИС СОФИТА - информационна система на българското законодателство на английски език

Апис – Софита

БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   


I. СЪДЪРЖАНИЕ

Съвместният проект на “Апис” и “Софита” обединява досегашните опит и достижения на двете фирми, за да предложи на потребителите удобна и съобразена с нуждите им възможност за ползване на българските законови, а така също и международни правни актове на български и английски език – “АПИС-СОФИТА”.

В “АПИС-СОФИТА” информацията е структурирана в два основни раздела:

 • Българско законодателство на английски език (Bulgarian Law in English)
 • Международни правни актове (International Legal Acts)

Разделът “Българско законодателство на английски език (Bulgarian Law in English)” съдържа следните основни класификации:

 • Указател по материя
  • Държавно (Конституционно) право (State (Constitutional) Law)
  • Административно право (Administrative Law)
  • Съдебна система (Judicial System)
  • Образование, наука и култура (Education, Science and Culture)
  • Здравеопазване, екология (Health Care, Environment)
  • Финансово право (Financial Law)
  • Стопанско право (Economic Law)
  • Митнически режим (Customs Treatment)
  • Трудово и осигурително право (Labour and Social-Security Law)
  • Гражданско право (Civil Law)
 • Видове нормативни актове
  • Конституция (Constitution)
  • Кодекси (Codes)
  • Закони (Acts)
  • Правилници (Regulations)
  • Наредби (Ordinances)
  • Други актове (Miscellaneous)
 • Отменени актове

Информацията, предлагана на потребителите на системата, към настоящия момент обхваща:

 • текстовете на български и английски език на всички действащи български кодекси и закони (без изменителните и ратификационните) и на малка част от подзаконовите нормативни актове
 • международни правни актове - официалните версии на английски (над 1100 на брой) и български език (обнародваните в "Държавен вестник")


Продължава попълването на базата данни с преводи на новоприетите закони и официалните версии на английски език на международните правни актове.
 

Преведените текстове се актуализират, както следва:
 

 • Актуализациите на промените в английската версия по правило са достъпни за клиентите в 14-дневен срок след публикуването на измененията и допълненията на нормативните документи в "Държавен вестник", освен в случаите на значителни по обем промени.  
 • Новоприетите правни актове се превеждат в рамките на 20-дневен срок след обнародването им, освен в случаите на извънредно обемни нормативни актове (напр. кодекси), когато преводът на текста може да отнеме по-продължителен период от време.

II. ИСТОРИЯ

СОФИТА е първата частна специализирана преводаческа агенция в България. През 15-те години на своето съществуване СОФИТА успешно се справя с отговорността да осигури безупречен превод на многобройни конференции и форуми на високо равнище.

Фирмата е спечелила няколко договора на Европейския Съюз за извършване на писмен и устен превод по проекти на програма ФАР за нуждите на Агенция Митници, Българската Телекомуникационна Компания (БТК), Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и др. На СОФИТА бе поверен преводът на Въпросника на Европейската Комисия и отговорите на българското правителство във връзка с искането на страната ни да стане пълноправен член на Европейския съюз, на Заключителният акт, обобщаващ резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори, както и превод на становището на Европейската Комисия относно искането за присъединяване на Република България към Общността.

СОФИТА е включена в списъка на Европейската Комисия като контрагент за преводи на български език.

АПИС е една от първите частни български фирми, специализирани в проектирането, разработването и поддържането на информационни системи с големи база-данни и предоставяне на информационни услуги.

Създадена през месец септември 1989 година, фирмата е претърпяла няколко преобразувания, започвайки с продажба на компютърен хардуер и развивайки се бързо в областта на високите технологии и системи за управление на бази-данни. АПИС започва да издава поредица от юридически сборници, както и други правни публикации. През 1993 година фирмата представя на българския пазар първата компютъризирана правно-информационна система.

Понастоящем потребители на АПИС са около 6500 фирми и организации, включително всички министерства, всички български банки, почти всички държавни агенции, повече от 80% от структурите на съдебната система и повече от 70% от структурите на местната власт. Общият брой на инсталираните продукти е повече от 16 300 с над 53 000 индивидуални потребители.

Освен постоянния си персонал (около 130 служители), АПИС ползва услугите на широк кръг експерти (над 100) - адвокати, филолози, специалисти в областта на високите технологии, финансови консултанти и др., които работят за фирмата като сътрудници или като служители на непълен работен ден. Повече от 73-ма души на територията на цялата страна извършват проучване на пазара, осъществяват продажби на продуктите на АПИС и обслужване на клиентите.

 • : 5434
 • Производител : АПИС
 • Код на продукта : 210003
 • Наличност : В наличност
За цена - Контакти

Възможни опции

Тагове: Апис