АПИС РЕГИСТЪР – ФИРМЕН АНАЛИЗ - Информационна система за анализ и сравнение на фирми по финансови показатели от годишните финансови отчети /съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс/

АПИС РЕГИСТЪР – ФИРМЕН АНАЛИЗ - Информационна система за анализ и сравнение на фирми по финансови показатели от годишните финансови отчети /съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс/

Апис Регистър плюс

Информационната система за лицата и фирмите


 Регистър+

Съдържа данните от официални публични източници на фирмена информация

Търговски регистър:

 • новорегистрираните;
 • пререгистрираните;
 • заличените;
 • в ликвидация;
 • в несъстоятелност

търговски дружества с пълната информация за тях:

 • фирма и правна форма;
 • адрес, телефон, мейл;
 • предмет на дейност;
 • управител и собственици - трите имена, ЕГН, ЕИК;
 • капитал;
 • особени случаи на вписване като: заложен кредитор, залози, запори и обезпечени вземания;
 • обявени актове - сканираните оригинални документи, внесени от лицата в Търговския регистър: заявления за вписване, устав/договор, актуален учредителен акт, протоколи, покани за общи събрания, декларации, финансови отчети и други документи.

Финансови показатели от годишни финансови отчети - анализ на финансовото състояние и резултати на фирмите за последните две години на базата на реализираните от тях приходи, печалба/загуба, собствен капитал и активи:

 • автоматично изчисление на показателите за рентабилност и коефициенти на финансова автономност и задлъжнялост;
 • графично представяне на основните финансови показатели;
 • класификация на фирмите според приходите им.

Регистър БУЛСТАТ:

 • юридическите лица, които не са търговци;
 • клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци;
 • търговските представителства на чуждестранни лица;
 • чуждестранни юридически и физически лица, които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или  чието ефективно управление е на територията на страната, или които притежават недвижимо имущество в страната;
 • неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителни каси по Кодекса за социално осигуряване;
 • физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност;
 • други лица - осигурители и нефизически лица.

Регистър на осигурителите - брой на осигуряваните от всеки осигурител лица - здравно и социално за всеки месец;

Данъчните регистри - регистрираните и дерегистрираните фирми по ЗДДС -  фирма, данъчна регистрация, данъчен адрес, длъжници и др.;

Съобщенията и обявленията от неофициалния раздел на "Държавен вестник";

Регистър на обществените поръчки - данни за отворените и затворените процедури и сключените договори за обществени поръчки, както и данни за малките обществени поръчки; публични продажби;

Списъци на адвокатите - по адвокатски колегии с индивидуализиращи данни за адвоката - адрес и телефон;

Списък на нотариусите и помощник-нотариусите - с индивидуализиращи данни за нотариуса - адрес и телефон;

Указател на държавните структури - лица, заемащи или заемали висша държавна длъжност;

Данни от изборите - парламентарни, президентски и местни с информация за лицата и партиите, участвали в тях;

Списъци с данни за издадените от държавните органи разрешения и лицензии за извършване на съответна дейност от физически и юридически лица, както и друга ведомствена информация;

Бизнес-информация за фирмите - регистрирани търговски марки, данни от реклами и Интернет сайтове;

Допълнителни контактни данни за фирмите - повече от вписаните в ТР.  Данните се събират и проверяват от АПИС;

Отчитане на търговската активност на фирмите чрез участието им в изложения и панаири;

Данни за фирмите, сертифицирани по ISO, както и за консултантските и сертифициращите организации;

Анотирана информация от медиите, отнасяща се до фирмите и лицата в тях;

Справочна информация: минималната работна заплата, официалният валутен курс на лева и основният лихвен процент на БНБ от 1991 г. насам, телефонните и пощенските кодове в България.

Функционални възможности

 • Справка по конкретна дата или интервал от време за вписванията в Търговския регистър (ТР) и БУЛСТАТ;
 • Бърза и лесна ориентация за промените във фирмените досиета - показва за кое обстоятелство и кога е настъпила съответната промяна;
 • Връзка с други източници на информация за фирмата;
 • Свързани лица - при избор на ЕГН на лице или БУЛСТАТ/ЕИК и бутон „свързани лица"  извежда списък от лица и фирми, с които даденото лице или фирма участва в други фирми;
 • Удобства за справки по различни критерии за маркетингови цели и експорт на списъци;
 • Възможност за автоматично следене и известяване за всяка промяна (отделен модул, достъпен само от уеб версията на системата);
 • Пряк достъп от фирменото досие до оригиналните документи, подадени от лицата в Търговския регистър, чрез кликване върху препратки към съответните сканирани файлове в Интернет;
 • Експорт на документи в TXT, WORD, HTML и PDF;
 • Приемственост с данните от Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ, връзка с Неофициален раздел на „Държавен вестник" и останалите източници на информация, което позволява да се проследи пълната история на търговците.

Актуализация

 • За данните от Търговския регистър - ежедневно;
 • За данните от Регистър БУЛСТАТ - един път седмично;
 • Неофициален раздел на „Държавен вестник" - след всеки брой;
 • Всички останали източници - един път месечно.

Интернет-версии на АПИС РЕГИСТЪР+

Освен като десктоп-приложение АПИС РЕГИСТЪР+ е достъпен он-лайн чрез системата „Апис Уеб" (web.apis.bg).  

Разширена услуга на информационната система АПИС Регистър+ за маркетингови цели

АПИС Регистър+ предлага специализирана услуга: извадки по зададени критерии от своите бази данни с фирмена информация.

Критериите се задават от потребителите и могат да бъдат както следва:

 • брой на осигурявания персонал;
 • вид на търговеца/субекта;
 • регистрация по ДДС;
 • населено място;
 • основен предмет на дейност;
 • субекти с чуждестранно участие;
 • фирми, обявени в несъстоятелност.

Възможно е задаването на един или на комбинация от посочените критерии.

Извадките съдържат: наименование (фирма), ЕИК/БУЛСТАТ, адрес, телефон и е-mail (ако са посочени), управляващи, собственици, капитал и дата на последното актуално състояние на фирмата според Търговския регистър и Регистър БУЛСТАТ. Предоставят се във формат ЕXCEL или ТХТ и могат да се заявяват еднократно или периодично чрез абонамент.

Цените са по договаряне и се определят на база зададените критерии и обеми на съдържанието. 

 • Изглед: 15153
 • Производител : АПИС
 • Код на продукта : 210017
 • Наличност : В наличност
1027 Продажби
 • 330,00 лв.
 • Без данък : 275,00 лв.

Възможни опции

Тагове: Апис

Microinvest Invoice Pro е безплатен продукт за фактуриране, който гарантира бързо издаване на докуме..
Безплатен продукт
928 Продажби

Ние предлагаме пълната гама на продукти на Kaspersky Labs. Ако желаете повече информация подайт..
76,80 лв. 64,80 лв.
Без данък : 54,00 лв.
951 Продажби

Ние предлагаме над 20 модела сървъри от най-добрите производители: Сървър за всякакви цели или ..
За цена - Контакти
1000 Продажби

Microinvest Склад Pro е гъвкава система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фи..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
957 Продажби

Ние предлагаме над 10 модела UPS от най-добрите производители APC и EATON: Подходящи за: Офис о..
За цена - Контакти
955 Продажби

Microinvest Делта Pro е счетоводна система от ново поколение, която съчетава три важни фактора за ус..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
1023 Продажби

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е новаторска система за цялостна обработка и контрол на данните за пер..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
941 Продажби

Microinvest Склад Pro е гъвкава система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фи..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
957 Продажби

Изработка на фирмен  Интернет магазин  - Подходящ разход по програма - Подкрепа на микро ..
1 440,00 лв. 1 198,00 лв.
Без данък : 998,33 лв.
930 Продажби

Апис Регистър плюс Информационната система за лицата и фирмите   Съд..
618,00 лв.
Без данък : 515,00 лв.
1009 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации -  1бр. - Visa, MasterCard, ePasyPay, EasyPay, PayPal, ..
79,56 лв.
Без данък : 66,30 лв.
1386 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации -  3 бр. - Visa, MasterCard, ePasyPay, EasyPay, PayPal,..
238,68 лв.
Без данък : 198,90 лв.
1240 Продажби

Microinvest полага специални усилия за бързо и качествено обслужване на своите клиенти. Затова ние В..
23,28 лв.
Без данък : 19,40 лв.
1116 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации -  5 бр. - Visa, MasterCard, ePasyPay, EasyPay, PayPal,..
397,80 лв.
Без данък : 331,50 лв.
1088 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации -  2 бр. - Visa, MasterCard, ePasyPay, EasyPay, PayPal,..
159,12 лв.
Без данък : 132,60 лв.
1016 Продажби

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...