АПИС ПРОЦЕДУРИ - информационна система за извършване на административни услуги, правни действия, сделки и договори

АПИС ПРОЦЕДУРИ - информационна система за извършване на административни услуги, правни действия, сделки и договори

Апис Процедури

Готови решения за извършване на административни услуги, правни действия, сключване на сделки, договори и др.   


 Процедури АПИС - Процедури е модул от правната информационна система Апис, който дава на потребителя актуална информация за реда, по който едно физическо или юридическо лице може да поиска от определена институция или ведомство извършването на административна услуга. Всяка процедура съдържа правна регламентация, ред за осъществяване, етапи и срокове, такси, компетентен орган, към който потребителят трябва да се обърне за изпълнение.

   Приложени са всички необходими формуляри в актуалния им вид, които потребителят следва да попълни и отпечата. Модулът предлага също и образци на документи (молби, заявления, пълномощни и пр.), чиято форма и съдържание могат да бъдат редактирани в произволно избрана текстообработваща програма. Чрез система от препратки е осигурен достъп до пълния текст на нормативните актове, уреждащи съответната процедура.

Информацията е представена под формата на:

  • административни, съдебни и нотариални процедури – описание на реда и условията за осъществяването им;
  • сделки – описание на правната уредба и предоставяне на примерен образец за съответната сделка с пояснения за използването му;
  • примерни образци – предложения за писменото оформление на молби, декларации, пълномощни, договори и др.;
  • формуляри – готови бланки на използваните в административните и съдебните процедури формуляри, с възможност за тяхното попълване, отпечатване и съхранение във файл.

          Съдържание:

    Модулът АПИС - Процедури съдържа повече от 1700 процедури с над 2400 бланки и формуляри, както и над 1800 примерни образци на молби, заявления, пълномощни и други, в следните тематични области: общински административно-правни и административно-технически процедури, митнически, финансови, нотариални, съдебни и трудово-правни процедури, процедури по учредяване и регистрация на фирми, сдружения с нестопанска цел и фондации, процедури в областта на транспорта, съобщенията, здравеопазването, общественото осигуряване, екологията, енергетиката, образованието, науката и културата, отбраната и вътрешния ред, процедури, извършвани от Патентното ведомство, гражданско-правни и търговски сделки, сделки с интелектуална собственост, процедури по Закона за държавния служител и др.


Актуализация на данните

    Информацията в модула се обновява след всеки брой на “Държавен вестник”.

          Интернет-версия на Апис – Процедури

    Освен като десктоп-приложение модулът Апис – Процедури е достъпен „он-лайн” в системата Апис Уеб. Този начин на ползване е препоръчителен само ако потребителят разполага с бърза и сигурна Интернет-връзка. Интернет-версията на модула предлага функционални възможности идентични или близки до включените в десктоп-версията. Разликите са основно по отношение на дизайна и потребителския интерфейс и произтичат от особеностите на ползването през Интернет-браузър.

  • : 6132
  • Производител : АПИС
  • Код на продукта : 210010
  • Наличност : В наличност
За цена - Контакти

Възможни опции

Тагове: Апис