АПИС КАНТОРА - деловодна система за адвокати и юрисконсулти

АПИС КАНТОРА - деловодна система за адвокати и юрисконсулти

Апис Кантора е деловодна система за адвокати и юрисконсулти, предназначена да организира делата на юриста и решаваните от него казуси.

Апис Кантора предоставя следните функционални модули:

Cases

Казуси - организатор на Делата и правните услуги по конкретни Казуси, предоставяни от адвоката и юрисконсулта

Documents

Документи - регистър на исковите молби, договорите, жалбите, писмените защити, пълномощните и останалите документи и материали с възможност за автоматизирано попълване на вече въведени данни за клиенти и дела

 
Reports

Справки - доклади и отчети за приключили и висящи дела, извършени дейности и услуги по часове, сведения за отделни дела и клиенти, получени и дължими хонорари и други плащания, с възможност за отпечатване или запис в PDF- или Excel-файл

Calendar

Календар - дневник на съдебните заседания, срещите и задачите, осигуряващ предварително напомняне за предстоящи събития чрез SMS, Е-mail или съобщение в продукта, както и Хронометър за почасово отчитане на работата по дела и казуси

Contacts

Контакти - бележник за Клиентите и другите лица, участващи в делата и преписките, водени от адвоката и юрисконсулта

 Plastania

Плащания - модул за водене и отчитане на разплащанията с клиентите за хонорари и разноски, държавни такси, депозити за вещи лица и всички останали разходи по делата и казусите на адвоката и юрисконсулта

Messages

Съобщения - специализирана услуга за известяване чрез SMS, E-mail или съобщение в продукта за промени в нормите-основания на делата и казусите, както и за публикувани в „Държавен вестник" призовки на лица с неизвестен адрес или списъци с насрочените дела във Върховния касационен съд


АПИС КАНТОРА - деловодна система за адвокати и юрисконсулти Перио
дичност
Цена
лв.
ДДС
лв.
Общо
лв.
Право на ползване, инсталация, обучение, поддръжка и актуализация за 1 работно място с до трима потребители в мрежа за срок от 12 месеца
370,00 74,00 444,00
Право на ползване, инсталация, обучение, поддръжка и актуализация за 1 работно място с до трима потребители в мрежа /при съвместно ползване с АПИС ВРЕМЕ/ за срок от 12 месеца

333,00 66,60 399,60
Доплащане за всеки допълнителен потребител 1
50,00 10,00 60,00
Поддръжка и актуализация за 1 работно място с до трима потребители в мрежа за срок от 12 месеца
240,00 48,00 288,00
Доплащане за едногодишен абонамент за поддръжка и актуализация за всеки допълнителен потребител
30,00 6,00 36,00


  • : 7279
  • Производител : АПИС
  • Код на продукта : 210030
  • Наличност : В наличност
За цена - Контакти

Тагове: Апис