АПИС

АПИС


АПИС е най-добрият правно-информационен софтуер.

Покажи :
Сортиране по:

АПИС GDPR Инфо WEB - най-пълната и актуална информация за правната рамка на защитата на личните данни

АПИС GDPR Инфо  GDPR ИНФО предоставя най-пълната и актуална информация за правната рамка на защитата на личните данни. Модулът е интегриран с останалите правно-информационни продукти на АПИС, което гарантира бързото и ефективно търсене на необходимата информация. Законодателство на ЕС Всички действащи нормативни актове, уреждащи защитата на личните данни в ЕС. Българско законода..

64 Продажби

360,00 лв.

Без данък: 300,00 лв.
Без данък: 300,00 лв.

АПИС GDPR Асистент WEB - решение за създаване на политика по защита на данните

АПИС GDPR Асистент GDPR Асистент e уеб базирано софтуерно решение за създаване на политика по защита на данните и за водене на изискваната според новата правна уредба документация и отчетност.GDPR Асистент предоставя на потребителя електронен дневник, регистри, наръчници и примерни документи за въвеждане на изискванията и водене на отчетност съгласно GDPR:Наръчник за необходими..

73 Продажби

588,00 лв.

Без данък: 490,00 лв.
Без данък: 490,00 лв.

АПИС GDPR НАРЪЧНИК - включва двата модула GDPR Инфо и GDPR Асистент -9%

АПИС GDPR НАРЪЧНИК - включва двата модула GDPR Инфо и GDPR Асистент

АПИС GDPR Инфо + GDPR Асистент..

82 Продажби

948,00 лв. 864,00 лв.

Без данък: 720,00 лв.
Без данък: 720,00 лв.

АПИС ПРАВО - пълнотекстова информационна система на законодателството

Апис Право Нормативната уредба на България, съдебна практика, законопроекти, ведомствени актове, анотации на статии в специализирания печат      Модулът "АПИС ПРАВО" е част от компютърната информационна система АПИС и е предназначен да подпомага използването и прилагането на разпоредбите на българското законодателство.  Съдържание на модула "АПИС ПРАВО": пъл..

145 Продажби

283,20 лв.

Без данък: 236,00 лв.
Без данък: 236,00 лв.

АПИС ЕВРО ПРАВО - информационна система за европейското законодателство

Евро Право ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ВРЪЗКАТА МУ С БЪЛГАРСКОТО ПРАВО     Информационната система АПИС – Евро Право предоставя достъп до действащите актове на Правото на Европейския съюз – в сила за България от 1 януари 2007 г. – в тяхната връзка и взаимодействие с българското законодателство.   Евро Прав..

163 Продажби

260,40 лв.

Без данък: 217,00 лв.
Без данък: 217,00 лв.

АПИС СОФИТА - информационна система на българското законодателство на английски език

Апис – Софита БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК    I. СЪДЪРЖАНИЕ Съвместният проект на “Апис” и “Софита” обединява досегашните опит и достижения на двете фирми, за да предложи на потребителите удобна и съобразена с нуждите им възможност за ползване на българските законови, а така също и международни правни актове на бъ..

172 Продажби

858,00 лв.

Без данък: 715,00 лв.
Без данък: 715,00 лв.

АПИС ПРАКТИКА - съдебна практика и исков процес /съвместно ползване с АПИС ПРАВО/

Апис Практика Информационен модул за съдебната практика и исковия процес      Модулът АПИС ПРАКТИКА предоставя на потребителя най-пълната и добре структурирана колекция от актовете на всички видове съдилища в Република България, в съчетание с авторски статии и анализи, изследващи и обобщаващи съдебната практика, както и теми за исковото произ..

181 Продажби

213,60 лв.

Без данък: 178,00 лв.
Без данък: 178,00 лв.

АПИС ПРОЦЕДУРИ - информационна система за извършване на административни услуги, правни действия, сделки и договори

Апис Процедури Готови решения за извършване на административни услуги, правни действия, сключване на сделки, договори и др.      АПИС - Процедури е модул от правната информационна система Апис, който дава на потребителя актуална информация за реда, по който едно физическо или юридическо лице може да поиска от определена институция или ведомство извърш..

154 Продажби

285,60 лв.

Без данък: 238,00 лв.
Без данък: 238,00 лв.

АПИС ФИНАНСИ - информационна система за икономически модели, финансови схеми, изчислителни алгоритми

Апис Финанси Икономически модели. Финансови схеми. Изчислителни алгоритми    Презентация   АПИС - Финанси е специализиран, практически насочен софтуерен модул, без аналог на българския информационен пазар, съдържащ експертни разработки, изчислителни алгоритми, и алтернативни решения в областите: Данъчно облагане - определяне на данъчните з..

91 Продажби

234,00 лв.

Без данък: 195,00 лв.
Без данък: 195,00 лв.

АПИС ЕВРО ФИНАНСИ - информационна система за икономиката и финансите в Европейската общност

Евро Финанси   Информационният продукт ЕВРО ФИНАНСИ представя икономическата система на Европейската общност. ЕВРО ФИНАНСИ обхваща: Икономическата и търговската дейност в регламентите и директивите на Европейската общност. Европейска фискална, социална и бизнес практика, базирана на решенията и определенията на Европейския съд. Икономически и финансови..

100 Продажби

232,80 лв.

Без данък: 194,00 лв.
Без данък: 194,00 лв.

АПИС РЕГИСТЪР плюс - информационна система за лицата и фирмите

Апис Регистър плюс Информационната система за лицата и фирмите   Съдържа данните от официални публични източници на фирмена информация Търговски регистър: новорегистрираните; пререгистрираните; заличените; в ликвидация; в несъстоятелност търговски дружества с пълната информация за тях: фирма и правна форма; адрес, телефон, мейл; предмет ..

109 Продажби

618,00 лв.

Без данък: 515,00 лв.
Без данък: 515,00 лв.

АПИС МОДУЛ ЗА ИМПОРТ НА КЛИЕНТСКИ СПИСЪЦИ /съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс/

Апис Регистър плюс Информационната система за лицата и фирмите   Съдържа данните от официални публични източници на фирмена информация Търговски регистър: новорегистрираните; пререгистрираните; заличените; в ликвидация; в несъстоятелност търговски дружества с пълната информация за тях: фирма и правна форма; адрес, телефон, мейл; предмет ..

118 Продажби

358,80 лв.

Без данък: 299,00 лв.
Без данък: 299,00 лв.

АПИС РЕГИСТЪР – ФИРМЕН АНАЛИЗ - Информационна система за анализ и сравнение на фирми по финансови показатели от годишните финансови отчети /съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс/

Апис Регистър плюс Информационната система за лицата и фирмите   Съдържа данните от официални публични източници на фирмена информация Търговски регистър: новорегистрираните; пререгистрираните; заличените; в ликвидация; в несъстоятелност търговски дружества с пълната информация за тях: фирма и правна форма; адрес, телефон, мейл; предмет ..

127 Продажби

330,00 лв.

Без данък: 275,00 лв.
Без данък: 275,00 лв.

АПИС ВРЕМЕ - информационна система за експертни анализи на промените в законодателството, коментари, срокове

Апис Време Автоматичен индикатор, експресен анализ и специални авторски коментари на промените в законите. Всички срокове-дати в българското право и персонален органайзер за тяхното изчисляване и следене      "АПИС ВРЕМЕ" е модерното и ефективно решение на два големи проблема, които стоят пред Вас, претоварения в работата си професионалист.     Тези проб..

136 Продажби

207,60 лв.

Без данък: 173,00 лв.
Без данък: 173,00 лв.

АПИС ГЛОБУС - информационна система за правния режим на чужденците и чуждестранните инвестиции в България

Апис Глобус Експертна информация за чуждестранните инвеститори и за правоотношенията с международен елемент    АПИС – Глобус е модул от правната информационна система Апис, който предлага актуална информация на български и английски език зa: правния режим на чуждестранните инвестиции в Република България; регламентация на стопанската дейност на чуждестранните с..

145 Продажби

226,80 лв.

Без данък: 189,00 лв.
Без данък: 189,00 лв.

АПИС КОНСТРУКЦИИ (съвместно ползване с АПИС ПРАВО и АПИС ПРАКТИКА) - информационна система за анализ и решаване на правни казуси

Конструкции на "Апис – Дигеста" ООД Незаменим помощник при анализ и решаване на казуси   Tелекомуникационна актуализация І. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Целта на продукта е да предостави: нов начин за организиране на правната информация; единна среда за достъп до актове, практика, нормативни структури и пр.; единна технология за работа, която обхваща действията на..

154 Продажби

192,00 лв.

Без данък: 160,00 лв.
Без данък: 160,00 лв.

АПИС КОНСТРУКЦИИ на АПИС-ДИГЕСТА (съвместно ползване с АПИС ПРАВО и АПИС ПРАКТИКА) - информационна система за анализ и решаване на правни казуси

Конструкции на "Апис – Дигеста" ООД Незаменим помощник при анализ и решаване на казуси   І. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Целта на продукта е да предостави: нов начин за организиране на правната информация; единна среда за достъп до актове, практика, нормативни структури и пр.; единна технология за работа, която обхваща действията на потребителя от момента на пост..

91 Продажби

238,80 лв.

Без данък: 199,00 лв.
Без данък: 199,00 лв.

АПИС ЕВРО ПАКЕТ – ЕВРО ПРАВО и ЕВРО ФИНАНСИ

АПИС ЕВРО ПАКЕТ – ЕВРО ПРАВО и ЕВРО ФИНАНСИ..

163 Продажби

438,00 лв.

Без данък: 365,00 лв.
Без данък: 365,00 лв.

АПИС КАНТОРА - деловодна система за адвокати и юрисконсулти

Апис Кантора е деловодна система за адвокати и юрисконсулти, предназначена да организира делата на юриста и решаваните от него казуси. Апис Кантора предоставя следните функционални модули: Казуси - организатор на Делата и правните услуги по конкретни Казуси, предоставяни от адвоката и юрисконсулта ..

172 Продажби

444,00 лв.

Без данък: 370,00 лв.
Без данък: 370,00 лв.

Ние предлагаме пълната гама на продукти на Kaspersky Labs. Ако желаете повече информация подайт..
54,00 лв.
Без данък : 45,00 лв.
49 Продажби

Ние предлагаме над 20 модела сървъри от най-добрите производители: Сървър за всякакви цели или ..
За цена - Контакти
100 Продажби

Microinvest Склад Pro е гъвкава система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фи..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
40 Продажби

Ние предлагаме над 10 модела UPS от най-добрите производители APC и EATON: Подходящи за: Офис о..
За цена - Контакти
55 Продажби

Ние предлагаме над 200 модела лаптопи от най-добрите производители: Подходящи за: Офис оборудва..
За цена - Контакти
46 Продажби

Microinvest Делта Pro е счетоводна система от ново поколение, която съчетава три важни фактора за ус..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
93 Продажби

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е новаторска система за цялостна обработка и контрол на данните за пер..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
26 Продажби

Апис Финанси Икономически модели. Финансови схеми. Изчислителни алгоритми    ..
234,00 лв.
Без данък : 195,00 лв.
91 Продажби

Готови Интернет магазини -17%
Готови Интернет магазиниНие предлагаме напълно завършени Интернет магазини, подходящи са всички видо..
1 440,00 лв. 1 198,00 лв.
Без данък : 998,33 лв.
30 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации - бързо 3 бр. - Visa, MasterCard, Ипей, EasyPay, B-Pay, PayPal, Б..
208,80 лв.
Без данък : 174,00 лв.
210 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации - бързо 1бр. - Visa, MasterCard, Ипей, EasyPay, B-Pay, PayPal, Ба..
91,20 лв.
Без данък : 76,00 лв.
188 Продажби

Microinvest полага специални усилия за бързо и качествено обслужване на своите клиенти. Затова ние В..
23,28 лв.
Без данък : 19,40 лв.
173 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации - бързо 5 бр. - Visa, MasterCard, Ипей, EasyPay, B-Pay, PayPal, Б..
302,40 лв.
Без данък : 252,00 лв.
127 Продажби

Microinvest Архиватор Pro е автоматична архивираща система за работа със сървъри, която осигурява сл..
115,20 лв.
Без данък : 96,00 лв.
107 Продажби

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...