Указания за попълване на приложение №32

към чл. 523, ал. 1 от Наредба №Н-18 във връзка със СУПТО

Информация, подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер в търговски обект

СУПТО софтуер на Microinvest може да закупите от тук
Актуализации за СУПТО може да закупите от тук
Договор за поддръжка за СУПТО може да закупите от тук – съгласно приложение 32 към чл. 523, ал. 1 от Наредба №Н-18
Договор за поддръжка за СУПТО (подписан с електронен подпис)
Облачно архивиране може да закупите от тук – съгласно Чл. 52к. от Наредба №Н-18
Подробно за облачното архивиране
Дистанционен сервиз може да закупите от тук

Актуално към 01.01.2020

До приложението се стига по следния начин: www.nap.bg -> Вход услуги с електронен подпис -> Декларации, документи или данни подавани от юридически лица -> Информация подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер за управление на продажбите в търговските обекти.
Според Чл. 52з. (1) лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС, които използват софтуер за управление на продажбите в търговския обект, са задължени да подадат в 7 дневен срок информация за него по електронен път с квалифициран електронен подпис, съгласно Приложение № 32 от Наредба Н-18, за инсталации направени след 31.01.2020г. За всички останали ползващи СУПТО преди 31.01.2020г., срокът за деклариране е 31.03.2020г.

Данни, които трябва да бъдат предоставени при попълване на формуляра: ЕИК, фирмен e-mail, код на дейността (попълва се автоматично при избор на обекта), Името на компютъра на, който се намира базата данни, номер на фискално устройство (от Паспорта на ФУ – избира се от списък в приложението), информация за всички устройства (принтери и други), които са свързани с компютъра, на който имат инсталиран СУПТО. Може да се посочи само вид на нефискалните принтери, без точен модел, пример: 3 броя лазерни принтера за печат на документи А4.

Секция „Информация за декларатора“
1.При избор на населено място се визуализира списък с населени места, в които имате обекти, в които са регистрирани ФУ
2.При натискане на бутон „Избери обект“ се визуализира списък с всички обекти в населеното място по начина, по който са въведени при регистрирането на фискалните устройства (ФУ) в сървъра на НАП. Възможно е в списъка да се повтаря няколко пъти един и същи обект, ако в него са регистрирани няколко ФУ и при регистрацията им са въведени различни данни за този обект – номер, тип, наименование и адрес.
Изберете реда с най-вярно въведени данни за обекта, за който подавате информация. Имате възможност да направите корекция само в поле „Адрес“.
3.Необходимо е задължително да отбележите наличието на интернет-свързаност в обекта – чек-бокс „Наличие на интернет-свързаност в обекта“.

Секция „Информация за софтуер“
1.От бутон „Публичен списък на СУПТО“ изберете инсталирания софтуер в търговския обект;

Секция „Фискални устройства, свързани към софтуера“
Тук се попълват всички ФУ в търговския обект, които съгласно нормативната уредба е задължително да бъдат управлявани от СУПТО. Използват се бутони „Добави ред“ и „Избор на ФУ“. При натискане на бутон „Избор на ФУ“ се визуализира списък с всички ФУ, регистрирани в обекти на декларатора в избраното населено място.

Секция „Свързаност на използвания софтуер с други модули и/или програмни системи“
Тук се описват конкретно всички модули, програмни приложения или информационни системи, с които използваният СУПТО има свързаност и обменя информация

За тези от Вас, на които ние сме инсталирали софтуерът, нашите данни, които са Ви необходими са в примера
Молим Ви ако не сме инсталирали  ние софтуерът не ни вписвайте като такива – ние също изготвяме справка
Молим Ви не ни се обаждайте с въпроси свързани с попълване на приложението – всичко което знаем сме го написали тук

Тези от Вас които желаят могат да закупят от нас Договор за поддръжка за СУПТО  и Облачно архивиране
Договор за поддръжка за СУПТО може да закупите от тук – съгласно приложение 32 към чл. 523, ал. 1 от Наредба №Н-18
Договор за поддръжка за СУПТО (подписан с електронен подпис)
Облачно архивиране може да закупите от тук – съгласно Чл. 52к. от Наредба №Н-18
Подробно за облачното архивиране

Списък на продуктите на Микроинвест регистрирани като СУПТО от списъка на НАП – към момента на съставяне на този документ
Наименование и номер
MICROINVEST INVOICE PRO – 355
МИКРОИНВЕСТ СКЛАД ПРО – 1
МИКРОИНВЕСТ СКЛАД ПРО ЛАЙТ – 494
INVOICEPRO.BG – 320
MICRO.BG -114
MICROINVEST PHONE SUPTO – 449
AXIS CLOUD – 321

Пример

Трябва да уточните Името и Версията на програмата – обикновено се намират на Меню – Помощ – > най долу

Приложение-32