Хитът на пазара за счетоводен софтуер Microinvest Делта Pro вече може да импортира автоматично банкови извлечения

Новата Версия 1.01.075 от 18.05.2022 вече може да импортира банкови извлечения от следните банки
• Уникредит Булбанк;
• Банка ДСК;
• Обединена Българска Банка (ОББ);
• Първа Инвестиционна Банка
• Прокредит Банк;
• Райфайзен Банк;
• Юробанк България АД (Пощенска банка);
• Добавено е ново меню в Операции → Банкови извлечения. Съдържа две подменюта:
• Импорт на банкови извлечения;
• Шаблони за банков импорт;
Програмният продукт или актуализации може да закупите от нашият Интернет магазин на следният адрес


Source: Микроинвест Пловдив Блог